Serbian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Romanian Russian Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
Home Materijal Poliester Materijal za zastave

Materijal za zastave (Flag Fabric)

Opis

Materijal za zastave.
Odličan materijal za štampu zastava koje su izložene jakom duvanju vetra. Materijal za zastave je od poliestera tako da je idealna za sublimacionu štampu.

 

Karakteristike

Zastava #1
Flag Fabric #1 103cm, 124cm,153cm
Materijal za zastave, banere i dekoraciju; Širina 103cm, 124cm,153cm; Težina 110g/m²; nekotiran; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.

Zastava #1K

Flag Fabric #1K 103cm, 124cm,153cm
Materijal za zastave, banere i dekoraciju; Širina 103cm, 124cm,153cm; Težina 110g/m²; kotiran-pripremljen za direktnu štampu; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.

granicnik

Zastava #3
Flag Fabric #3 103cm, 124cm,153cm
Materijal za zastave i dekoraciju; Širina 103cm, 124cm,153cm; Težina 120g/m²; nekotiran; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.

Zastava #3C

Flag Fabric #3C 103cm, 124cm,153cm
Materijal za zastave i dekoraciju; Crveni; Širina 103cm, 124cm,153cm; Težina 120g/m²; nekotiran; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.
.
Zastava #3P
Flag Fabric #3P 103cm, 124cm,153cm
Materijal za zastave i dekoraciju; Plavi; Širina 103cm, 124cm,153cm; Težina 120g/m²; nekotiran; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.

Zastava #3Z

Flag Fabric #3Z 103cm, 124cm,153cm
Materijal za zastave i dekoraciju; Žuti; Širina 103cm, 124cm,153cm; Težina 120g/m²; nekotiran; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.

Zastava #3K
Flag Fabric #3K 103cm, 124cm,153cm
Materijal za zastave i dekoraciju; Širina 103cm, 124cm,153cm; Težina 120g/m²; kotiran-pripremljen za direktnu štampu; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.

granicnik


Zastava #4
Flag Fabric #4 103cm,160cm
Materijal za zastave, banere i dekoraciju; Širina 103cm,160cm; Težina 110g/m²; nekotiran; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.

Zastava #4K
Flag Fabric #4K 103cm,160cm
Materijal za zastave, banere i dekoraciju; Širina 103cm,160cm; Težina 110g/m²; kotiran-pripremljen za direktnu štampu; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.

granicnik

Zastava #203
Band Fabric #203 103cm,203cm
Materijal za zastave, dekoraciju na odeći i džepovima; Širina 103cm.203cm; Težina 60g/m²; nekotiran; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.

Zastava #203K
Band Fabric #203K 103cm,203cm
Materijal za zastave, dekoraciju na odeći i džepovima; Širina 103cm,203cm; Težina 60g/m²; kotiran-pripremljen za direktnu štampu; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.
 
Zastava #247
Flag Mesh #247 153cm,203cm
Materijal za zastave,banere i dekoraciju (garantovan sjaj na tamnoj površini); Širina 160cm; Težina 125g/m²; nekotiran; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.

Zastava #247K
Flag Mesh #247 153cm,203cm
Materijal za zastave,banere i dekoraciju (garantovan sjaj na tamnoj površini); Širina 160cm; Težina 125g/m²; kotiran-pripremljen za direktnu štampu; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.

granicnik

Aplikacije

-materijal za zastave svih vrsta

-baneri za reklame na zgradama, pokraj puta isl.

Specifikacija

Materijal Finalna obrada Masa Tkanje Širina
Zastava #1   110g/m² koso tkanje 103 cm, 124 cm,153 cm
Zastava #1K   110g/m² koso tkanje 103 cm, 124 cm,153 cm
Zastava #3   120g/m² koso tkanje 103 cm, 124 cm,153 cm
Zastava #3C   120g/m² koso tkanje 03 cm, 124 cm,153 cm
Zastava #3P   120g/m² koso tkanje 103 cm, 124 cm,153 cm
Zastava #3Z   120g/m² koso tkanje 103 cm, 124 cm,153 cm
Zastava #3K   120g/m² koso tkanje 103 cm, 124 cm,153 cm
Zastava #4   110g/m² koso tkanje 103 cm,160 cm
Zastava #4K   110g/m² koso tkanje 103 cm,160 cm
Zastava #203   60g/m² koso tkanje 103 cm, 203 cm
Zastava #203K   60g/m² koso tkanje 103 cm, 203 cm
Zastava #247   125g/m² koso tkanje 153 cm,203 cm
Zastava #247K   125g/m² koso tkanje 153 cm,203 cm