Serbian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Romanian Russian Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
Home Materijal Poliester Dekoracija odeće

Poliester za dekoraciju odece

Opis


Materijal za modne revije, dekoraciju garderobe, modne efekte isl. Poliesterski materijal za štampu na sublimacionim štampačima.

 zastava_grada_Beograda

Karakteristike

Vrste materijala.

 

Polyester Satin #100 150cm
Materijal za modne revije, dekoraciju, zastave i banere; Širina 150cm; Težina 93g/m²; nekotiran; 100% poliester, nezapaljiv, ravno tkanje.

Polyester Satin #100K 150cm
Materijal za modne revije, dekoraciju, zastave i banere; Širina 150cm; Težina 93g/m²; kotiran-pripremljen za direktnu štampu; 100% poliester, nezapaljiv, ravno tkanje.

 

granicnik

Taffeta #104 150cm
Materijal za modne revije, dekoraciju i zastave; Širina 150cm; Težina 53g/m²; nekotiran; 100% poliester, nezapaljiv, ravno tkanje.

Taffeta #104K 150cm
Materijal za modne revije, dekoraciju i zastave; Širina 150cm; Težina 53g/m²; kotiran-pripremljen za direktnu štampu; 100% poliester, nezapaljiv, ravno tkanje.

 

granicnik

Shinning Taffeta #110 150cm
Materijal za modne revije, dekoraciju i zastave; Širina 150cm; Težina 50g/m²; nekotiran; 100% poliester, nezapaljiv, ravno tkanje.

Shinning Taffeta #110K 150cm
Materijal za modne revije, dekoraciju i zastave; Širina 150cm; Težina 50g/m²; kotiran-pripremljen za direktnu štampu; 100% poliester, nezapaljiv, ravno tkanje.

 

granicnik

Flag Woven Fabric #116 150cm
Materijal za zastave; Materijal za zastave, banere i dekoraciju; Širina 150cm; Težina 140g/m²; nekotiran; 100% poliester, nezapaljiv, ravno tkanje.

Flag Woven Fabric #116K 150cm
Materijal za zastave; Materijal za zastave, banere i dekoraciju; Širina 150cm; Težina 140g/m²; kotiran-pripremljen za direktnu štampu; 100% poliester, nezapaljiv, ravno tkanje.

 

granicnik

Mesh #210 160cm
Materijal za modne revije, sportsko odelo i dekoraciju; Širina 160cm; Težina 60g/m²; nekotiran; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.

Mesh #210K 160cm
Materijal za modne revije, sportsko odelo i dekoraciju; Širina 160cm; Težina 60g/m²; kotiran-pripremljen za direktnu štampu; 100% poliester, nezapaljiv, koso tkanje.

 

granicnik

Polyspandax #228 150cm
Materijal za modne revije i dekoraciju; Širina 150cm; Težina 120g/m²; nekotiran; 100% poliester, nezapaljiv, kružno tkanje.

Polyspandax #228K 150cm
Materijal za modne revije i dekoraciju; Širina 150cm; Težina 120g/m²; kotiran-pripremljen za direktnu štampu; 100% poliester, nezapaljiv, kružno tkanje.

granicnik

Aplikacije

-modne revije

-sportska oprema

-dekoracija

Specifikacija

Materijal Finalna obrada Masa Tkanje Širina
Polyester Satin #100   93g/m² koso tkanje 150 cm
Polyester Satin #100K   93g/m² koso tkanje 150 cm
Taffeta #104   53g/m² ravno tkanje 150 cm
Taffeta #104K   53g/m² ravno tkanje 150 cm
Shinning Taffeta #110   150g/m² ravno tkanje 150 cm
Shinning Taffeta #110K   150g/m² ravno tkanje 150 cm
Flag Woven Fabric #116   140g/m² ravno tkanje 150 cm
Flag Woven Fabric #116K   140g/m² ravno tkanje 150 cm
Mesh #210   60g/m² koso tkanje 160 cm
Mesh #210K   60g/m² koso tkanje 160 cm
Polyspandax #228   120g/m² kružno tkanje 150 cm
Polyspandax #228K   120g/m² kružno tkanje 150 cm