Serbian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Romanian Russian Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
Home Materijal Ostalo Duplofan traka

Duplofan traka-duplo lepiva traka

Opis

Duplofan traka ili duplo lepiva traka sadži lepak koji pruža dobro prijanjanje na površine visoke i niske energetske vrednosti. Duplofan traka ima odlično inicijalno prijanjanje i omogućava da se dobro sjedinjavanje lepka i podloge postiže brzo nakon aplikacije.

9086

Karakteristike

Fizičke karakteristike

9088FL

9088

9087

9086

Tip lepka

Modifikovani akrilni

Modifikovani akrilni

Modifikovani akrilni

Modifikovani akrilni


Debljina (ne uključuje podlogu)

205 mikrona

205 mikrona

265 mikrona

190 mikrona

Nosač

PET

PET

PVC

Netkan materijal

Podloga

Crveni filmovani polypropilen

Beli papir sa crvenim 3M logom

Beli papir sa zelenim 3M logom

Beli papir sa crnim 3M logom

Boja trake

Providna

Providna

Bela

Neutralna

Rok trajanja 24 meseca od datuma proizvodnje kada se skladišti u originalnoj ambalaži na 21°C i 50% relativnoj vlažnosti

9087

granicnik

Aplikacije

Plastifikator:

Svi proizvodi pokazuju dobru otpornost na plastifikatore , Ali ipak zbog velikog broja različitih plastifikatora preporučujemo da se uradi procena kako bi se osigurala kompatibilnost proizvoda. 10 dana na 50 C obično ubrzaju sve potencijalne probleme.Plastifikatori se obično nalaze u materijalima kao što su PVC i neke vrste guma.

Aplikacija

Svi ovi proizvodi se mogu koristiti na velikom broju različitih materijala kao što su: drvo, metali, staklo, praškom pokriveni materijali, farbe, i na mnoge plastike i materijale.Podloga bi trebalo biti čista.

Dodatne informacije o proizvodu:

Za maksimalnu jačinu lepljenja bi trebalo prvo očistiti podlogu sa 3M VHB cleanerom.Konsultujte proizvođačevo uputstvo za upotrebu prilikom rada.Idealna aplikacija trake se postiže kada je temperatura između  21 C i 38 C, i vezivanje treba da se sačeka 72 časa. Apliciranje trake na površine ispod 15 C se ne preporučuje. Prilikom aplikacije mora se vršiti pritisak kako bi se veza uspostavila celom dužinom,koristeći rolere ili slične alate.

9088

Specifikacija

Osobne karakteristike

9088FL

9088

9087

9086

Prijanjanje na nerđajući čelik

15,0 N/cm

15,0 N/cm

15,5 N/cm

16,0N/cm

Statičko pomeranje

23°C / 1kg

10.000mins

10.000mins

10.000mins

10.000mins

65°C/500g

10.000mins

10.000mins

10.000mins

10.000mins

90°C/500g

10.000mins

10.000mins

n/a

n/a

Temperatura

Kontinualno

93 C

93 C

70 C

85 C

Kratkoročno

150 C

150 C

85 C

120 C

Otpornost na solvente

Dobra

Dobra

Dobra

Dobra

Otpornost na UV

Vrlo dobra

Vrlo dobra

Vrlo dobra

Vrlo dobra

Otpornost na plastifikatore

Dobra

Dobra

Dobra

Dobra