Serbian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Romanian Russian Slovenian Spanish Turkish Ukrainian

Tunel sušara IC/UV

Opis

UV sušara i IC sušara Tunel

U ponudi su dve vrste tunel sušara: UV sušare i IC sušare za sito štampu i digitalnu tekstilnu štampu. UV sušara služi za sušenje štampanog materijala sa UV bojom. IC sušara služi za sušenje materijala štampanog sa sublimacionom bojom ili pigmentnom bojom za digitalnu štampu i PVC bojom i tekstilnom bojom za sito štampu.


Modeli UV sušara i IC sušara Tunel:


Sušara tunel-termograf je radne širine 25 cm i ima snagu od 3,6 kw.

tunel_susara

Sušara tunel radne širine 52 cm i 75 cm (6 kw i 8 kw) ima izuzetno precizan digitalni regulator temperature, regulaciju brzine teflonske trake, sistem za mešanje vazduha, odvod isparenja... Model ST52 je radne širine 52cm ,a model ST72 75cm.

Sušara UV ima radnu širinu 52 cm i 75 cm (80w/ cm),sa kvalitetnim odvodom isparenja. Pogledajte model ST52UV (52cm) i model ST72UV (72cm).

Sušara Tunel 160 je sušara za tekstil. Sadrži IC grejač, podešavanje brzine trake, hlađenja, temperature i visine grejača.

Sušara tunel je univerzalna IC/UV, radna širina 52 cm (6 kw / 80w/cm).Ovo je nov i vrlo zapažen proizvod na sajmu grafike FESPA.

Karakteristike

Aplikacije

-tekstil

-rokovnici

-kalendari

-upaljači

-olovke

-privesci

-suveniri

-zidni i stoni satovi isl.

-staklo

-keramika

-drvo

Specifikacija

  Tunel sušara 25cm (Termograf) Tunel sušara 52 cm Tunel susara UV 52cm Tunel sušara 72 cm
Tip ST25 ST52 ST52UV ST72
Fizičke dimenzije (em) 195 x 40 x 120 300 x 70 x 140 170 X 60 X 150
450 x 85 x 140
Radna veličina (mm) 25 - sirine, sa beskonačnom trakom
52 – širine, sa beskonačnom trakom
52 - sirine, sa beskonačnom trakom 75
Brzina stampe
Neto tezina (kg) 75 215 170 195
ELEKTRO-TEHNIČKI PODACI
- rC grejači 3,6kW
- Motori »ELCO« 10/53W 220/240V -
50/60 Hz - 2 kom
- Ventilatori »Asiaon« 9x9cm AC
220/240V, 50/60 Hz 0,06A 2kom
- Ventilator »SUNON« 12x12cm 220/240V,
50/60 Hz, 0,14A 2kom
- Ventilator »SUNON« 9x9cm DC12V,
0,20A 1kom
- Motor 12V/60« BOSH 1kom
- 380V - 50/60Hz
- IC grejači 6kW
- Motori »ELCO« 10/53W 220/240V –
50/60 Hz – 3 kom
- Ventilatori »Asiaon« 9x9cm AC
220/240V, 50/60 Hz 0,06A 3kom
- Ventilator »SUNON« 12x12cm 220/240V,
50/60 Hz, 0,14A 4kom
- Ventilator »SUNON« 9x9cm DC12V,
0,20A 1kom
- Motor 12V/60« BOSH 1kom
- 380V – 50/60Hz
- UV lampe 6 X 500W
- Turbina 0,37KW SEVER 220V/240V;
50/60Hz
- Turbina 0,37 KW EMSAN 220V/240V
50/60Hz;
- Ventilator Sunon 12 X 12cm 220V/240V
50/60Hz; 0,14A
- Motor 12V/60« BOSH 1kom
- 380V - 50/60Hz
- IC grejači 8,4kW
- Motori »ELCO« 10/53W 220/240V –
50/60 Hz – 3 kom
- Ventilatori »Asiaon« 9x9cm AC
220/240V, 50/60 Hz 0,06A 3kom
- Ventilator »SUNON« 12x12cm 220/240V,
50/60 Hz, 0,14A 4kom
- Ventilator »SUNON« 9x9cm DC12V,
0,20A 1kom
- Motor 12V/60« BOSH 1kom
- 380V – 50/60Hz
Prekidači - glavni prekidač
- regulator temperature
- hlađenje
- mesanje vazduha
- pokretna traka
- regulacija brzine

- glavni prekidač
- regulator temperature
- hlađenje
- mešanje vazduha
- pokretna traka
- regulacija brzine
- glavni prekidač
- regulator temperature
- hlađenje
- mesanje vazduha
- pokretna traka
- regulacija brzine

- glavni prekidač
- termostat
- hlađenje
- mešanje vazduha
- pokretna traka (teflonska)
- regulacija brzine
Merači - regulacija temperature »MrKROREM« MR200 sa sondom
- regulacija temperature »MIKROREM« MR200 sa sondom
- regulacija temperature »MIKROREM« MR200 sa sondom
- regulacija temperature VEMER (do 250°C)
Povrsinska zastita Plastificirano, galvanski zastićeno
Plastificirano, galvanski zaštićeno
Plastificirano, galvanski zastićeno
Plastificirano, galvanski zaštićeno
Napomene - Nivelisati uređaj
- Namestiti donje valjke (3kom) za stabilno
drzanje trake
- Dotegnuti traku

- Nivelisati uređaj
- Namestiti donje valjke (3kom) za stabilno držanje trake
- Dotegnuti traku
- Nivelisati uređaj
- Namestiti donje valjke (3kom) za stabilno
drzanje trake
- Dotegnuti traku

- Nivelisati uređaj
- Namestiti donje valjke (3kom) za stabilno držanje trake
- Dotegnuti traku
Mogućnosti podesavanja - stopa na postolju
- brzina trake
- temperatura
- hlađenje
- visina grejača

- stopa na postolju
- brzina trake
- temperatura
- hlađenje
- visina grejača
- stopa na postolju
- brzina trake
- temperatura
- hlađenje
- visina grejača

- stopa na postolju
- brzina trake
- temperatura
- hlađenje
- odvod isparenja
Uputstvo za upotrebu - Zagrejati susaru pre početka rada na odgovarajuću
temperaturu. Regulacijom brzine trake i
temperature podesiti optimalnu brzinu ulaganja
- Prekontorlisati traku
- Obavezno uključiti mesanje vazduha
- Podesiti visinu grejača i ulaznih i izlaznih vrata
- Traku obavezno uključiti pre uključenja grejača, a
isključuje se 10-15min posle isključenja grejača«

- Zagrejati sušaru pre početka rada na odgovarajuću temperaturu. Regulacijom brzine trake i temperature podesiti optimalnu brzinu ulaganja
- Prekontorlisati traku
- Obavezno uključiti mešanje vazduha
- Podesiti visinu grejača i ulaznih i izlaznih vrata
- Traku obavezno uključiti pre uključenja grejača, a isključuje se 10-15min posle isključenja grejača«
- Zagrejati susaru pre početka rada na odgovarajuću
temperaturu. Regulacijom brzine trake i
temperature podesiti optimalnu brzinu ulaganja
- Prekontorlisati traku
- Obavezno uključiti mesanje vazduha
- Podesiti visinu grejača i ulaznih i izlaznih vrata
- Traku obavezno uključiti pre uključenja grejača, a
isključuje se 10-15min posle isključenja grejača«

- Zagrejati sušaru pre početka rada na odgovarajuću temperaturu. Regulacijom brzine trake i temperature podesiti optimalnu brzinu ulaganja, shodno tehnološkom zahtevu
ZASTITNE MERE PROVETRAVATI RADNI PROSTOR PROVETRAVATI RADNI PROSTOR PROVETRAVATI RADNI PROSTOR PRILJUČITI ODVOD ISPARENJA NA SUŠARU