Serbian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Romanian Russian Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
Home Mašine Sito & tampon štampa Mašina za ravnu štampu ručna

Mašina za sito štampu ručna

Opis

Ručne mašine za sito štampu.
Ručna mašina za sito štampu je idealna za započinjanje biznisa u štamparskoj industriji.

Modeli mašina za sito štampu:
Mini sto za sito štampu omogućuje laku i brzu štampu na poslovnoj galanteriji (olovke, upaljači, privesci,bedževi...)

Stolovi za sito štampu model SB4: 25x35 i model SB3: 35x50 služe za štampanje manjih formata na različitim materijalima sa mogućim podešavanjem radne ploče po x i y osi,a sitorama po z osi.

Sto za sitoštampu 70 x 100 se proizvodi u tri varijante:sa veslom, sa vakuumom i sa vakuumom i veslom. Model SB1V je sa vakuumom, a model SB1VV je sa vakuumom i veslom. Na slici je model SB1V.

Sto za sitoštampu 50 x 70 obuhvata mogućnost štampe 35x50 cm i sadrži paser po x,y i z osi. Pored pasera po x,y i z osi može imati ugradjen vakuum, a takođe i veslo. Model SB2 ima pasere po x,y,z osi. Model SB2V sadrži i vakuum , a model SB2VV i vakuum i veslo koji je prikazan na slici desno.

Sto za sitoštampu 100 x 140 se, kao i prethodni model, proizvodi u tri varijante: sa veslom, sa vakuumom i sa vakuumom i veslom. Model SBOV je sa veslom, a SBOVV sa vakuumom i veslom.

Karakteristike

Aplikacije

-rokovnici

-kalendari

-upaljači

-olovke

-privesci

-suveniri

-zidni i stoni satovi isl.

Specifikacija

  Mini sto za sitostampu 5x10 Sto za sitostampu 25 x 35 Sto za sitostampu 35 x 50 {x, y, z) Masina za sitostampu 50 x 70, vakuum/veslo Masina za sitostampu 50x70 vakuum Mašina za sitoštampu 70x100 vakuum/veslo
Tip SM SB4 SB3 SB2VV SB2V SB1VV
Fizičke dimenzije (em) 10 X 15 45 X 35 X 30 65 x 50 80 x 90 x 105 80 X 90 X 105 110 X 85 X 105
Radna veličina (mm)
5 X 10
12x20
25 X 35
22 x 32 35 x 50 35 x 50
Sitoram (cm) 50 x 70
35 x 50
Sitoram (cm) 50 X 70
S0 x 70
Sitoram (cm) 70 X 100
Brzina stampe 800 otisaka na sat 400 otisaka na sat 800 o/h Min 400 o/h Min 400 o/h Min 200 o/h
Neto tezina (kg) 0,28 7,80 15 50 45 120
ELEKTRO-TEHNIČKI PODACI
- Motor 0,75kW »SEVER«, Subotica Tip ZK80A2, ser. br.
- Turbina, 2880 o/min
- 220V / 50Hz
- Motor 0,75kW »SEVER«, Subotica Tip ZK80A2, ser. br.
- Turbina, 2880 o/min
- 220V / 50Hz
- Motor 0,75kW »SEVER«, Subotica Tip ZK80A2, ser. br.
- Turbina, 2880 o/min
- 220V / 50Hz
Prekidači       - za start motora - za start motora - za start motora
Merači            
Povrsinska zastita Metalni delovi galvanski zastićeni Plastificirano, galvanski zastićeno Plastificirano i galvanski zastićeno Plastificirano i galvanski zastićeno Plastificirano i galvanski zastićeno Plastificirano i galvanski zastićeno
Napomene - Radna ploča je od crnog klirita
debljine 5mm
- Radna ploča je od crnog klirita
debljine 5mm
Radna ploča je od crnog klirita debljine 5mm - Temperatura u prostoriji za rad 15-25C
- Klizni lezaj KH-20/35, PP, INA (D)
- Osnovna vođica za lezaj φ 20x850
cementirana i brusena, INA (D)
- Temperatura u prostoriji za rad 15-25°( - Temperatura u prostoriji za rad 15-25°(
- Klizni lezaj KH-20/35, PP, INA (D)
- Osovina-vođica za lezaj cementirana i
brusena, INA (D)
Mogućnosti podesavanja - Radne ploče po X i y osi
- Sita po z osi
- Otklon sita
- Radne ploče po X,y,z osi
- Otklon sita
- Stope postolja
- Radne ploče po x,y,z osi
- Otklon sita
- Stope na postolju
- Radne ploče po x,y,z osi
- Sito rama po z osi
- Pritisak rakela
- Ugao rakela
- Otklon sita
- Stope na postolju
- Radne ploče po X,y,z osi
- Sito rama po z osi
- Otklon sita do 90°
- Stope na postolju
- Radne ploče po X,y,z osi
- Sito rama po z osi
- Otklon sita
- Ugao rakela
- Stope na postolju
Uputstvo za upotrebu - Podesite visinu sitorama min 3mm do povrsine
koju stampate!
- Kada podesite »paser« zabravite ga maticama M8 (na 3 mesta) Kada podesite paser zabravite ga maticama M8 (na 3 mesta) Nakon podesavanja fiksirati radnu ploču sa
maticama koje se nalaze na paserima
Nakon podesavanja fiksirati radnu ploču sa
maticama koje se nalaze na paserima
Nakon podesavanja fiksirati radnu ploču sa
maticama koje se nalaze na paserima
ZASTITNE MERE PROVETRAVATI RADNI PROSTOR PROVETRAVATI RADNI PROSTOR PROVETRAVATI RADNI PROSTOR HAUBA ZA ISPARENJA HAUBA ZA ISPARENJE HAUBA ZA ISPARENJA