Serbian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Romanian Russian Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
Home Boje Sito štampa boja Emulzija za sito štampu

Emulzija za sito štampu

Opis

Emulzija za sito štampu ZERO IN SR

Dvo komponentna emulzija za sito štampu,otporna na solvente i pogodna za rad sa solventnim i tekstilnim uljanim bojama

granicnik

Emulzija za sito štampu ZERO IN DUAL SV PLUS

Dvo komponentna emulzija za sito štampu, pogodna za rad sa solventnim, UV i Plastisol bojama

granicnik

Emulzija za sito štampu ZERO IN UNIVERSAL

Dvo komponentna emulzija za sitostampu, pogodna za rad sa solventnim, UV ,Plastisol i vodenim bojama

granicnik

Emulzija za sito štampu ZERO IN WR

Dvo komponentna emulzija za sitostampu, pogodna za rad sa vodenim bojama

Karakteristike

ZERO IN SR

·          Može da bude eksponirana iz nekoliko različitih izvora svetlosti

·          Izvanredna otpornost na boje na solventnoj bazi

·          Kratko vreme eksponaže

·          Bez solventa, ekološka

·          Odlična hemijska i mehanička otpornost

·          Veoma dobra definicija

·          Dobra providnost

·          Sita se mogu ponovo koristiti posle štampe

·          Dug vek trajanja senzibilizovane emulzije

granicnik

ZERO IN DUAL SV PLUS

·          Bez solventa

·          Laka za upotrebu

·          Srednja otpornost na vodene boje

·          Odlična rezolucija i definicija

·          Visoka hemijska i mehanička otpornost prilikom štampe

·          Lako se obnavlja posle štampe

·          Kratko vreme ekspozicije

·          Veoma dobro se razvija u vodi

·          Dugotrajna i kad je senzibilizovana


granicnik

ZERO IN UNIVERSAL

·          Izvanredna otpornost na solventne boje, plastisol i UV boje, kao i boje na bazi vode

·          Jednostavna za upotrebu

·          Bez solventa, ekološka

·          Visok sadržaj čvrstih materija /45%/

·          Izvanredna mehanička otpornost. Veoma dobra rezolucija i sjajna definicija

·          Lako čišćenje sita posle štampe

·          Kratko vreme ekspozicije i veoma dobro se razvija u vodi

·          Dug vek senzibilizovanog proizvoda


granicnik

ZERO IN WR

·          Može da bude eksponirana iz nekoliko različitih izvora svetlosti

·          Izvanredna otpornost na boje na vodenoj bazi

·          Za srednje-visoke tiraže

·          Kratko vreme eksponaže

·          Bez solventa, ekološka

·          Odlična hemijska i mehanička otpornost

·          Veoma dobra definicija

Aplikacije

ZERO IN SR

Senzibilizovati emulziju sa Diazo Micro HD /nov Diazo senzibilizator nije preporučljivo rastvarati u vodu – spreman je za upotrebu/. Učestalo mešati sve dok se potpuno ne rastvori. Kada je potpuno rastvoren, ostaviti emulziju da odstoji sat vremena i otpusti vazduh.

Sušenje u sušari najmanje jedan sat pri max temperaturi od 30°C. Pripremljeno sito može biti eksponirano i posle 30 dana ukoliko nije izloženo toploti i direktnoj svetlosti

granicnik

ZERO IN DUAL SV PLUS

Senzibilizovati emulziju sa Diazo Micro HD /nov Diazo senzibilizator nije preporučljivo rastvarati u vodu – spreman je za upotrebu/. Učestalo mešati sve dok se potpuno ne rastvori. Kada je potpuno rastvoren, ostaviti emulziju da odstoji sat vremena i otpusti vazduh.

Sušenje u sušari na 30 - 35°C najmanje 1 sat. Pripremljeno sito se može izlagati i posle dve nedelje ukoliko nije bilo izloženo direktnoj toploti ili svetlosti

granicnik

ZERO IN UNIVERSAL

Senzibilizovati emulziju sa Diazo Micro HD /nov Diazo senzibilizator nije preporučljivo rastvarati u vodu – spreman je za upotrebu/. Učestalo mešati sve dok se potpuno ne rastvori. Kada je potpuno rastvoren, ostaviti emulziju da odstoji sat vremena i otpusti vazduh.

Sušenje u sušari najmanje jedan sat pri max temperaturi od 30-35°C. Pripremljeno sito može biti eksponirano i posle 7 dana ukoliko nije izloženo toploti i direktnoj svetlosti

granicnik

ZERO IN WR

Senzibilizovati emulziju sa Diazo Micro HD /nov Diazo senzibilizator nije preporučljivo rastvarati u vodu – spreman je za upotrebu/. Učestalo mešati sve dok se potpuno ne rastvori. Kada je potpuno rastvoren, ostaviti emulziju da odstoji sat vremena i otpusti vazduh.

Sušenje u sušari najmanje jedan sat pri max temperaturi od 30°C. Pripremljeno sito može biti eksponirano i posle nekoliko dana ukoliko nije izloženo toploti i direktnoj svetlosti


Specifikacija

ZERO IN SR

Eksponaža 60 sekundi uz sledeće parametre:

                                - Sito 120 niti/cm

                                - Temperatura od 20°C

                                - Razdaljina 1m

                                - Halogena lampa od 5000 W

Razvijanje u vodi 5 minuta na sobnoj temperaturi. Ispirati vodenim mlazom sve dok se matrica potpuno ne pojavi. Osušiti sito na sobnoj temepraturi ili u sušari na max 30°C.

granicnik


ZERO IN DUAL SV PLUS

Ekspozicija na oko 20°C, relativna vlažnost 50%, 1 metar udaljenosti, halogena lampa od 5000 Watti

Niti / cm

Vreme izlaganja

120 / 34

 45²

55 / 80

105²

Preporučuje se preliminarni test, kako bi utvrdili tačno vreme ekspozicije

Razvijanje u vodi na sobnoj temperaturi u trajanju od 5 minuta. Dobro isperite vodom pod mlazom i sušite na sobnoj temperaturi ili u sušari na max 30°C

Čuvanje emulzije

Stanje proizvoda

Čuvanje

Senzibilizovana emulzija

Do 1 mesec ako se čuva na hladnom (4-10°C)

Ne senzibilizovana emulzija

Oko 12 meseci u originalnom pakovanju na 20°C

Diazo senzibilizator

8-10 meseci ako je zaštićen od vlažnosti, na 20°C

Oko 12 meseci na 5°C


granicnik


ZERO IN UNIVERSAL

Ekspozicija temperaturom do 20°C; Vlažnost vazduha 50%, Razdaljina 1m; Halogena lampa 5000 W. Preporučujemo 120 niti/cm – 30 sekundi; 90 niti/cm 40 sekundi; 42 niti/cm 60 sekundi

Obavezno napraviti test da bi se utvrdilo tačno vreme ekspozicije

Razvijanje: U vodi 5 minuta na sobnoj temperaturi. Ispirati vodenim mlazom sve dok se matrica potpuno ne pojavi. Osušiti sito na sobnoj temepraturi ili u sušari na max 30°C

Vek trajanja: Senzibilizovana emulzija – 1 mesec na temperaturi od 4-10°C; U originalnom pakovanju pri temperaturi od 20°C ima vek trajanja 12 meseci

granicnik


ZERO IN WR

60 sekundi uz sledeće parametre:

- Sito 55 niti/cm

- Temperatura od 20°C

- Razdaljina 1,40 m

- Halogena lampa od 5000 W - 70²

Razvijanje u vodi 5 minuta na sobnoj temperaturi. Ispirati vodenim mlazom sve dok se matrica potpuno ne pojavi. Osušiti sito na sobnoj temepraturi ili u sušari na max 30°C

Vek trajanja: senzibilizovana emulzija 2 meseca na temperaturi od 4-10°C, ne senzibilizovana emulzija u originalnom pakovanju na 20°C oko 12 meseci; Diazo senzibilizator 8-10 meseci na 20° bez vlage a na temperaturi od 5°C oko 12 meseci.