Serbian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Romanian Russian Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
Home Boje Sito štampa boja Boja za sito štampu na metalu

Boja za sito štampu na metalu

Opis

Boja za sito štampu na metalu Epoxy(Seripoxy) 90.000

Epoxy je boja za sito štampu na metalu, staklou, polipropilenu, polietilen, lameliziranoj plastici.

granicnik

Galvanska boja

Galvanske boje, štop lak, razređivači ...

Karakteristike

Boja Epoxy(Seripoxy) 90.000

Glavne karakteristike
~Dobra otpornost na solvente, toplotu, termičke udar i savijanje.
~Na raspolaganju su i bezolovne boje (Toys).

Vek trajanja
Kada se drži u originalnom, hermetički zatvorenom pakovanju, rok trajanja je preko 2 godine.

granicnik


Aplikacije

Boja Epoxy(Seripoxy) 90.000

Podloga za štampu
Podloga za štampu može biti aluminijum, različiti metali, lamelirana plastika, staklo(ogledala), PCB oznake, prethodno tretirani i plamenovani PP i PE.

Pomoćni proizvodi
~Catalyst nr. 9-51-981: 6% da poveća brzinu sušenja u sušarama.
~Catyst nr. 20-51-982: 6% da poveća brzinu sušenja na sobnoj temperaturi.
~Transparent base 90.800: koristi se kao lak za preštampavanje ili kao osnovni premaz za metale.
~ Additive for Overprint 90.975: max 1% kao dodatak u 90.800 i boje da poboljša svojstva mogućnosti štampe na metalima.
~Culying Paste 90.810: da doprinese satenskom izgledu standardnih boja.

granicnik

Specifikacija

Boja Epoxy(Seripoxy) 90.000

~ Štampa: pre upotrebe, boju treba katalizovati sa 10-20% u zavisnosti od potrebe štampanja (10% film na boji je čvrst ali otporniji na solvente; 20% film na boji je fleksibilan, ali manje otporan na solvente).
Napomena: katalizirana boja ima vek upotrebe 1 dan, pošto je podložna porastu viskoziteta (razblažiti je ako je neophodno). Neophodno je da se štampa obavi dobro naoštrenom rakel gumom (tvrdoće 70-80 šora), i da je sito odmaknuto od podloge /off contact/
~ Sušenje: boja se suši isparavanjem solventa. Sušenje na sobnoj temperaturi je približno 1 sat.Sušenje u sušarama je: 15 minuta na 60°C; 5 minuta na 120°C; 3 minuta na 150°C.
Napomena: Otpornost solventa se nakon sušenja u sušarama na 150°C postiže za 20-30 minuta.
~ Prekrivanje: površina pokrivanja iznosi 40-50m2/kg u zavisnosti od boje, a koristeći svilu 120 niti/cm.